top of page

DISCLAIMER

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Viva La Wedding is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen afkomstig van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Viva La Wedding VOF. 

 

PRIVACYBELEID

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Viva La Wedding VOF acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden

door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere

dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via

deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig

zijn voor legitieme doeleinden;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook

eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te

corrigeren of te verwijderen.

 

Viva La Wedding VOF is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze

zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-02-2023

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u

worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze

aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• Emailadres

• Geslacht

• IP-adres

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook

aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten

en diensten:

• per e-mail na toestemming of inschrijving

• via social media

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u

gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u

daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of

diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts

met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen informatie aan derden.

 

Cookiebeleid

Onze webwinkel verzamelt cookies.

 

Wat is een cookie?

Normaal gesproken doet een cookie ons denken aan een van de cookies gemaakt met onze cookie cutters die we ook in de webwinkel verkopen, maar in dit geval hebben we het over eenvoudige tekstbestandjes die bij je bezoek aan de webwinkel wordt opgeslagen in het geheugen van jouw computer of mobiele apparaat.

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij bewaren middels cookies zorgvuldig jouw voorkeuren, zoals de items die je in je winkelmandje hebt geplaatst of informatie die je in een bestelformulier op hebt genomen. Zo kun je met een gerust hart later terugkomen om weer in de weddingvibes te komen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken onderscheid tussen functionele cookies en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website tijdens je bezoek optimaal werkt. Dit houdt in dat je items in je winkelmandje onthouden worden, je de mogelijkheid hebt om je inloggegevens op te slaan, en je browserinstellingen opgeslagen worden, zodat je de website optimaal per apparaat kunt bekijken.

 

Tracking cookies zorgen ervoor dat wij je ervaring op vivalawedding.nl  in de toekomst nog beter kunnen maken. Door middels Google Analytics gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers de website ervaren, kunnen wij verbeteringen doorvoeren en de website nog gebruiksvriendelijker maken.

 

Wil je liever geen cookies ontvangen?

Dat kan! In je browser kun je instellen geen cookies te willen ontvangen. Let wel op dat onze website daarmee minder gebruiksvriendelijk zal werken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

 

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari (iOS)

Webstatistieken

Om het gebruik van onze website zo optimaal mogelijk te maken, maken wij gebruik van productinformatie, verkoopcijfers en webgedrag. Om deze informatie inzichtelijk te krijgen, maken wij gebruik van de volgende tools:

 

Indien je gebruik maakt van onze website ga je akkoord met de cookies en worden jouw gegevens opgeslagen, tenzij je via instellingen ervoor kiest om ze uit te schakelen.

 

Google Analytics

Deze tool wordt gebruikt om onze bezoekers bij te houden. Ons Google account is privacy vriendelijk ingesteld, waardoor zij geen gegevens delen met derden en er geen herleidbare persoonsgegevens worden opgeslagen.

 

Hotjar & VWO

Met deze tools kunnen we analyseren hoe onze bezoekers gebruik maken van Vivalawedding.nl Door dit inzichtelijk te maken, kunnen wij het shopproces voor onze bezoekers steeds verder optimaliseren.

 

Personalisatietool

Naast bovenstaande tools voor het analyseren van onze webstatistieken, maken wij ook gebruik van een personalisatietool. Deze tool zorgt ervoor dat wij jou een shopervaring mee kunnen geven die alleen bij jou past. 

 

Remarketing 

Het kan zijn dat je in een advertentie ergens nog een keer een van onze producten tegenkomt? Dit komt door onze remarketing tool.

 

Met al deze Tools hebben wij zelf of via onze development partner een verwerkersoveerkomst afgesloten. Mocht je meer informatie over het privacy beleid van Google willen inzien, neem dan eens een kijkje op het privacybeleid van Google, of het privacybeleid van Google Analytics. Ook kun je via de opt-out regeling uw browser uitsluiten van het opslaan van Google analytics gegevens.

 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u

uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als

toestemming voor dit gebruik van cookies.

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en

applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de

cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies

omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens

te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af

te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven

statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer

bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze

webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen

alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt

u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming

gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten

beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat

om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee

te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt

u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op

grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met

de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Contactgegevens

Viva La Wedding VOF

Jos Habetsstraat 30

6419 CD Heerlen

bottom of page